Skip to content

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 14 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (85) : ….తండ్రికి కొడుకుని చూపించద్దూ!… …అదేంటీ?… అని కవిత అంటూండగానే , వాకిట్లో కుమార్ బైక్ ఆగిన చప్పుడు… …రేపు చెప్తాలేగానీ…వచ్చినట్లున్నాడమ్మా నా మరిదీ!…అంటూ పరిమళ లేచింది ముందుగా… …నువ్వెక్కడికీ?… తన్ని చూస్తే ఊరూరికే… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 14 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 13 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (84) : …ఎలా పట్టించుకుంటాడూ!?… అసలే నీ ఊపిరి వేగం పెరిగిపోయిందన్నావాయే! సయామీస్ ట్విన్స్ లా ఒకదానికింకోటి ఒరుసుకుపోయున్నా , పొత్తు కిట్టనట్లు , తడిసిపోయిన లోనెక్ బ్లౌజులోంచి బైటపడిపోయేలా తోసేసుకుంటూన్ననీ స్థనద్వయం మీంచి చూపు… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 13 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 12 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (83) : ఓ సాయంత్రం…ఓ రెండు సార్ల తర్వాత … హలో…అందో ఆడగొంతు… నే మాట్లాడబోయేసరికి పెట్టేసింది… పరిచయమైన దాన్లా ఉంది పరిమళా, ఆవిడ గొంతూ! …ప్రశాంతంగా ట్రై చెయ్యి!…ఙ్ఞాపకం వస్తే …ఇద్దరం ప్లాన్ చేసి… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 12 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 11 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (82) : …అలా పట్టు పట్టకమ్మా!…ముందు బైట పడ్డదాన్నీ , అనుభవమున్నదాన్నీనూ!… …నువ్వు చెప్పుకున్నావ్…నే చెప్పుకోలే…అంటే తేడా!… …మరెలా!?… …టాస్ వేసుకుందామా!?…అంది కవిత పక్కనేఉన్న పర్సులోంచి ఓ కాయన్ తీస్తూ ఏంఒద్దు తల్లీ!… దాంతో నన్నెన్ని… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 11 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 10 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (81) : ….బావ కొత్త కొత్త లోతుల్లోకి చొచ్చుకెళ్తాడేమోనమ్మా!?…అంటూ బైట పడిపోయింది కవిత… …కాసేపలా గడిపి ఔటైపోయారిద్దరు గృహిణులూ… …ఐతే శోభనం ముహూర్తాలెప్పుడు పెట్టుకుందాం?…అంది కాస్త ముందర తేరుకున్న పరిమళ… … నీ మరిది రంకు… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 10 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 9 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (80) : ….గుడ్…అంటూ మళ్ళీ కొసకంటా గెంటా… అ…మ్మో!…అంటూ మళ్ళీ పరుపు మీదడిపోయింది… నడుమట్టుకుని పైకి లేపి… మళ్ళీ బిగుసుకుపోగల్దు జాగ్రత్త!… అన్నాను… సిగ్గుగా నవ్వి తొడలిప్పుకుంది… గుబ్బల్నూతంగా పట్టుకుని నెమ్మదిగా కదుల్తూ లోతుల బిగువులు… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 9 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 8 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (79) : ….ఊరుకుంటానేంటీ…అడిగేశా! …ఆవిడైతే ఎంజాయ్ చేసింది…గ్యారెంటీ!!…అంటూ గర్వంగా మీసం మెలేశాడే సిగ్గులేకుండా!… …ఎలా చెప్పగలవ్?… అంటూ చురచురా చూశా!… …ఓ రెండ్నిముషాలపాటు నా మొహాన్ని ముద్దుల్తో ముంచెత్తింది…అన్నాడు , కాస్త తగ్గి… మొహం వాచుంది… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 8 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 7 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (78) : ….ముందలా ఏమీ చెయ్యలా!… బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ అర నవ్వుతో తన ఎత్తుల్ని చూసుకుందో లిప్త… కాస్తావిడమీదికి జరిగి మరోసారి ట్రై చేశా…ఓ అరక్షణం అందాయికానీ , కాసేపట్లో ఆవిడ …ఇ…వి… అంటూ… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 7 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 6 | Telugu Kama Kathalu

🔥  Telugu Kama Kathalu (74) : …వెళ్దామనుకుంటూటే …అవసరం…గుర్తొచ్చి , ఆ పనిలో కూర్చున్నానే…ఇంతలో …కదల్రేంటీ?… అంటూన్న మనూ గొంతు వినిపించేసరికి …అలాగే!…అంటూన్న నా మరిది గొంతూ… ఆవెంటే ఓ రెండు…థప్…థప్ …చప్పుళ్ళు…వినిపించేసరికి ఇక్కడే ఒంకో షో నా!?!…అనుకుంటూ ఆగిపోయా!…… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 6 | Telugu Kama Kathalu

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 5 | Telugu Kama Kathalu

🔥 Telugu Kama Kathalu (73) : పుస్తకాల్లో, ఫొటోల్లో చూడడమేగానీ, మరో మగాడి… ది ప్రత్యక్షంగా చూడ్డం మొదటిసారికదా!?… ఐనా పసుపుకొమ్ములు దంచుకునే గూటంలా… అంత…లావేంటే బాబూ!… ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావ్!?… అంది తమకంగా… …తప్పుతుందా తల్లీ!…ఐనా బావకేం తక్కువనీ!?…మాంఛి హైటూ!…ఎక్సస్రైజ్డ్… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 5 | Telugu Kama Kathalu