Skip to content

Kobbari Chippa

పంతులమ్మ పూకు పంక్చర్ అయింది – 29 | Teacher Sex Stories

🔥 Teacher Sex Stories (56) : ఆ రోజు హారిక శ్రీ ప్రియ రాలేదు స్టడీ హార్స్కి, చందు గాడు కూడా ఏదో పని ఉంది అని త్వరగా వెళ్ళిపోయాడు. సిద్దు గాడు కూడా నా నిద్ర వస్తుంది అని… Read More »పంతులమ్మ పూకు పంక్చర్ అయింది – 29 | Teacher Sex Stories

పంతులమ్మ పూకు పంక్చర్ అయింది – 22 | Teacher Sex Stories

🔥 Teacher Sex Stories (46) :  అంతలో నా రూమ్ డోర్ తెరుచుకుంది. నేను ఎవరు అని చూసా, మా అమ్మ నా వైపే వస్తూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతుంది. హ ఉన్నాడు ఇస్తా ఒక్క నిమిషం అని అంటూ… Read More »పంతులమ్మ పూకు పంక్చర్ అయింది – 22 | Teacher Sex Stories

పంతులమ్మ పూకు పంక్చర్ అయింది – 11 | Teacher Sex Stories

🔥 Teacher Sex Stories (40) : ఏంటి రోడ్ల మీద పంచాయితీలు, పదండి ఇంటికి, అని అంటూ మేడం కవర్ చేసింది. సిద్దు గాడు ఏమో అడగబోతూ ఉంటే, నీకు ఈ మద్య ఎక్కువైంది రా, మొన్న ఇంట్లోనే లే… Read More »పంతులమ్మ పూకు పంక్చర్ అయింది – 11 | Teacher Sex Stories

జయమ్మ లంగా లోపల.. ఊరంతా లింగం మోత – 6 | Telugu Srungaram

🔥 Telugu Srungaram (6) : తమ్మునిపై ఆమోజు పెరిగింది. అంతే ఆరోజునుండి ప్లాను ప్రకారం తన సెక్సి భాగాలు తమ్ముని కంట పడేలా చేసింది. అక్క కావాలనే పొరపాటున చూపించినట్లు చూపించిన అక్క నగ్నఅందాలు చూసి చితైపోయాడు. ఏమగాడు మాత్రం… Read More »జయమ్మ లంగా లోపల.. ఊరంతా లింగం మోత – 6 | Telugu Srungaram

ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా? – 5 | తెలుగు బూతు నవలలు

🔥 తెలుగు బూతు నవలలు (5) : లెస్బియన్ సినిమాలు చూపించి నాలో కోరికలు రేపారు. మొత్తానికి నయానా, భయానా నన్ను లొంగ దీసుకున్నారు. సెక్సు జీవితానికి దూరమైన నాకూ ఇది ఒక అందివచ్చిన అవకాశమనిపించింది. కాదంటే అంత మంచి ఉద్యోగం… Read More »ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా? – 5 | తెలుగు బూతు నవలలు

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 30 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Boothu Kathalu (281) : ….ఎవరట్టుకొచ్చి పక్కలో పడుకో బెట్టారోగానీ పండు గాడు పాలకోసం రొమ్ముల్ని తడుముతూంటే అర నిద్దర్లోనే వాడవసరం తీర్చి జో కొడ్తూ కళ్ళు మూసుకున్నా!… ఎంతసేపైందోగానీ , సారి తడిమితే వాడు లేడు… చూద్దునుగదా… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 30 | Telugu Sex Stories

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 29 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Boothu Kathalu (282) : ….ఏవుందీ?…నా చేతుల్లో ఉన్న దా న్ని మరో గుంజు గుంజా!… దాంతో రెండో మోకాల్నీ మంచం మీదేసేశాడు…నా మొహాన్ని లుంగీతో కప్పేస్తూ!!… ఏం కనిపించిందో అడుగూ!… …అడగడమెందుకూ?…నీ మొహానికో అరడుగెత్తున , బిఱ్ఱబిగిసిన… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 29 | Telugu Sex Stories

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 28 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Boothu Kathalu (283) : ….చూడూ!… ఆ ఆలోచన తుడిచెయ్ నీ మనస్సులోంచి… … ఎ వ రై నా కావచ్చనిపిస్తుంది నాకేతే!… …మనఃస్పూర్తిగా అదే నమ్ముకో ! నువ్ సుఖపడ్తావ్… అందర్నీ సుఖపెడ్తావ్!… అంటూ నీతులు చెప్పా…… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 28 | Telugu Sex Stories

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 27 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Boothu Kathalu (284) : మొత్తని కాస్త పైకెత్తి , చెరో పిఱ్ఱకిందా తన చెరో పాదాన్నీనొక్కిపట్టేలా దింపుతూ బావ చేతుల్ని స్థనాలమీద వేసుకుని , ఆపైన కుడి చేతి ముని వేళ్ళతో తన …అం…గా…న్ని… రెమ్మల మధ్య… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 27 | Telugu Sex Stories

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 26 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Boothu Kathalu (285) : … నాకూ…ఐ…పో…యిందమ్మా…అలా ఇలా కాదు వరదలు కట్టేసిందనుకో! …దాంతోబాటు నడుం లాగేయడమొకటీ!…ఇంక చూడ్దం వల్లకాక వెళ్ళి మంచం మీద సోలిపోయా , తొడల మధ్య దిండెట్టుకుని!… …అవున్లే!…చూసోర్చుకోడమూ కష్టమే! అందులోనూ నెలలు నిండున్నావ్!……ఐనా… Read More »కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 26 | Telugu Sex Stories