Skip to content

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 28 | Telugu Sex Stories

🔥 Telugu Boothu Kathalu (283) : ….చూడూ!… ఆ ఆలోచన తుడిచెయ్ నీ మనస్సులోంచి… … ఎ వ రై నా కావచ్చనిపిస్తుంది నాకేతే!… …మనఃస్పూర్తిగా అదే నమ్ముకో ! నువ్ సుఖపడ్తావ్… అందర్నీ సుఖపెడ్తావ్!… అంటూ నీతులు చెప్పా… ఏ కళ నుందో బుర్రాడించింది …నిజమే!…అన్నట్లుగా… …కాసేపాగి …మంచి సలహా ఇచ్చావ్…ధాంక్సే!… అంటూ మెరిసే కళ్లతో నా బుగ్గమీదో ముద్దు ప్రసాదించింది… … అప్పుడనేశా!…ఉత్తుత్తి థాంక్స్ చాలవమ్మా!…అని…
… నాకర్థమైందిలే నీ ఉద్దేశ్యం…సుమతక్క కి కూడా అర్థమైందా?…
…ఉఁహూఁ… … ఏంకావాలీ?…నీకో నాలుగు పట్టుచీరలెడ్తాలేమ్మా!…అంటూ ప్రామిస్ చేసేసింది ధారాళంగా!… …. అద్సర్లే!…నీ మోజు తీర్చుకున్నావ్ కానీ బావదో?!… అనేశానే , ఎఱ్ఱబడిపోతూన్న బుగ్గల్ని దాచుకోడానికి తల దించేసుకుంటూ…
…అర్థమైందా సుమతక్కకీ!?…
…కాసేపు నా మొహంకేసి అయోమయంగా చూసినా, …ఛీ సిగ్గుమాలిందానా?…ఈ టైం లోనా?!…అంటూ రుసరుసలాడింది…ట్యూబ్ లైట్ వెలగడంతో
…ఏవన్నావ్?…
…ఇ ప్పు డే నని నే అన్నానేంటీ?!… అంటూ సణిగా… … సర్లే… పసివాడికి ఐదోనెలొచ్చేదాకా ఉంటావ్ గా… వెళ్ళేముందో నాల్రోజులుందుగాని నాదగ్గర…అం ద రి ముచ్చట్లూ తీరుతాయ్… అని ఎక్కసంగా అంటూ వెళ్ళిపోయిందది…

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 27 | Telugu Sex Stories

…జాణ వే! …లోడ్ … దిగగానే నీ మనసైన బావతో మూడ్నిద్దర్లకి ఏర్పాటు చేసేసుకున్నావన్నమాట! … దాంతో రావడం తగ్గించిందా సుమతక్క?!…
…అదేం లేదు…వేవిళ్ళు మొదలయేదాకా రోజూ ఒచ్చేది… ఆ తరవాత ఫోన్లూ …కలిసే లేడీ డాక్టర్ దగ్గరకెళ్ళేవాళ్ళం మంత్లీ చెకప్స్ కి…
…నీ బావా , నువ్వూ…నా బావా , సుమతక్కా … … ఎదురడ్డారా ఈ మధ్య కాలంలో?!…
…ఉఁహూఁ… పండుగాడి నామకరణం రోజు దాకా వీలుకాలా…
…ఎలా ఉన్నాయేంటీ మగాళ్ల రియాక్షన్సూ?…
… పల్చబడ్డ శరీరంతో , బరువెక్కిన రొమ్ముల్తో , చలాకీగా తిరిగే నన్ను చూసేసరికి అ దో లా మెరిశాయమ్మా నా బావ కళ్ళూ!… ఇక, బరువుగా తిరుగుతూన్న సుమతక్కని చూసి ఖంగు తిన్నాడ్లే నీ బావ… … మీ అక్క కూ డా నా?!…ఎప్పట్నుంచీ!?… అంటూ గొణిగాడే నా చెవిలో… … మనింటిదగ్గర్నుంచి ఒచ్చినప్పట్నుండీ!… అంటూ కొంటెగా తనకళ్ళల్లోకి చూశా…
…బైట పడ్డాడా!?… 🔥 Telugu Boothu Kathalu (283), Telugu Sex Kathalu.

…ఉఁహూఁ… …గుండెలు తీసిన బంటోయ్ నీబావా!… …అలాగా!… సంతోషం!… అంటూ మొహంలో ఏ భావమూ లేకుండా నాదగ్గరనేసి , కంగ్రాట్స్ చెప్పేశాడమ్మా ,నా బావ దగ్గరకెళ్ళీ!…
…తనెలా రియాక్టయ్యాడూ!?…
…అమాయకుడమ్మా నా బావ!… సంతోషంగా …థాంక్స్… చెప్పాడు నీ బావకి … ఆ క్షణాన్నే నే నిర్ణయించేసుకున్నానే!… అంటూ ఆగింది పరిమళ మెరుస్తూన్న కళ్లతో…
… …ఏంటో ఆ నిర్ణయం?… అన్నప్రశ్న కోసం ఎదురుచూస్తున్నావ్ కదూ! … మనసుతీరా నీ బావని సుఖపెట్టడానికి నిర్ణయించేసుకున్నావని తెలుసులేమ్మా!…అద్సరే!…నా బావని చూసి సుమతక్క ఎలా రియాక్టయిందేంటీ?…
…బెదురూ , సిగ్గూ కలగాపులగమైన భావం కనిపించిందమ్మా , దాని మొహంలో! మొహమాటంగా తప్పుకోబోయింది … దాంతో నెమ్మదిగా దాని పక్కన జేరి …కంగారు పడకే!…ఏ మీ కాదూ!…అని ధైర్యం చెప్పి , … పలకరించు నీ మరిదినీ!?… అంటూ ప్రోత్సహించా… దాంతో సర్దుకుని మాట్లాడింది నీ బావతో…
…సర్లే!… నీ ముచ్చట తీర్చిందా సుమతక్కా!…
..తన ప్రమేయమేమీ లేకుండానే ఐపోయింది… దాని అత్తగారు నాకూ మేనత్తేగా!… అంచేత ఓ పదిహేన్రోజుల్లో నే బైల్దేర్తాననగా , ఆవిడే దగ్గరుండి తీసికెళ్ళింది వాళ్లింటికి… రాత్రి ఎందింటికొచ్చాడు బావ… సరదా కబుర్లతోభోజనాలైంతరవాత మేడమీద తన పడగ్గదిలోకెళ్ళిపోయాడు , గుడ్ నైట్ చెబ్తూ … మరో అరగంట తరవాత పండుగాడికి పాలిచ్చి , నాకేర్పాటు చేసిన గదిలోపడుకోబెడుతూంటే … వాడ్నిలా ఇచ్చి , నువ్వూ , నీ అక్కాకబుర్లు చెప్పుకుంటూ పడుకోండంటూ పసివాడ్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది మా అత్త…
… ఇంకేమీ!…చెయ్యుచ్చుకుని నిన్ను తనమొగుడి గదిలోకి తీసికెళ్ళిపోయిందా!?…
…దానికంత ధైర్యం కూడానూ!…అంచేత కాసేపు చల్లగాలిలో తిరిగొద్దాం రావే!…అంటూ పైకి లాక్కెళ్ళా!…బావా అక్కడే పచార్లు చేస్తున్నాడు… చిన్నతనపు కబుర్లు మొదలెట్టాం ముగ్గురం… , మధ్య …చ లి… అన్నట్టుగా … సన్నగా ఒణికా… ఒళ్లంతా కదిపేస్తూ… చలేస్తుందా పరీ… అంటూ తన గదిలోకి దారితీశాడు … గదిలోకెళ్ళింతర్వాత బావ ఎదురుకుండా కూర్చుని కబుర్లు కంటిన్యూ చేశా… ఇంతలో బావ పుంజుకుని ఊళ్ళో వాళ్ళ గురించీ , కామన్ ఫ్రెండ్స్ గురించీ జోక్స్ మొదలెట్టాడు… పైటెక్కడుందో పట్టించుకోకుండా విరగబడి నవ్వడం మొదలెట్టా… తన కళ్ళు మెరవడం మొదలైంది…
…మీదడిపోయాడా?…
… ఇంతలో నిద్దరొస్తూందంటూ సుమతక్కలేచింది…దాంతో నేనూ లేచా!…కాసేపుండు పరీ!…అంటూ నా చెయ్యట్టుకున్నాడు …నా నరాలు …జి…వ్వు… మన్నాయ్…
…ఇంకేమీ!…నువ్వేమీదడిపోయుంటావ్…
…ఉహూఁ… పిల్లాడు లేచాడేమో చూసొస్తా !…అంటూ నేనూ లేచా!…
…మీ అత్తయ్య లేస్తుందేమో నని భయమేసుంటుంది….
…అదీ ఓ కారణమే అనుకో!… రొమ్ములు కూడా బరువెక్కడంతో , పండుగాడ్ని ఫీడ్ చేస్తే…అనిపించీ!…
…నిజమేలే!…ఆ పైన నీ బావచేత ఎలా నలిపించుకున్నా పర్లేదు… అంటూ కన్ను గీటింది కవిత…
…ఊఁ… అంచేతే అత్తయ్య గదిలోకెళ్ళా…చప్పుడు విని తను కళ్ళు తెరిచింది… పిల్లాడ్ని తీసుకుని పక్కకెళ్ళబోతూంటే … ఇక్కడే అడ్డం వేసుకోవే!…మనమేగా ఉన్నదీ!…అంటూ కూర్చోబెట్టేసింది …ఆవిడతో కబుర్లు చెబ్తూనే …పని… కానిచ్చి , పిల్లాడ్ని పడుకోబెట్టేసి , ఇంకాసేపు ఆ మాటా , ఈ మాటా చెబ్తూనే ఆవులించా కావాల్ని…నిద్దరొస్తూన్నట్లుంది , వెళ్ళి పడుక్కోమ్మా… అంటూ తనూ కళ్ళు మూసుకుంది…
…ఇంకేమీ!…చకచకా మెట్లెక్కి నీ బావ పక్కలో దూరావా?!…
…నయం…మళ్ళీ అత్తయ్య మాగదిలోకొస్తే!!… అంచేత ఓ పదినిముషాలు నాగదిలోపడుక్కుని , ఆపైన మెల్లిగా మేడమెట్లెక్కా!…బావ కాలుకాలిన పిల్లిలా తిరుగుతున్నాడు గదిలో… నే గదిలోకడుగెట్టగానే కాస్త బెరుగ్గా నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని , బిడియంగా ఒళ్ళు తడిమేస్తూ నా పెదాల మీద తన పెదాలానించాడు…
…అంటే!…చప్పగా ఉందన్నమాట!…
…అఁ…హఁ… అలా అన్లేను కానీ , నీ బావ లా ఆడదాన్ని రెచ్చగొట్టి లొంగదీసుకోడమో!… నీ మొగుడ్లా ధాష్టీకంగా ఆక్రమించేసుకోడమో అందరు మొగాళ్ళ వల్లా కావే!
…మరేంచేశావ్?…
…స్వతహాగా కాస్త మొహమాటస్తుడమ్మా నా బావా!…ఆ విషయం గుర్తొచ్చి, నేనే దగ్గరగా జరిగి , మా పెదాల మధ్య ఒత్తిడి పెంచా!… దాంతో పుంజుకుని , నన్ను కౌగిట్లో నలిపేస్తూ , నా పెదాలు జుఱ్ఱుకోడం మొదలెట్టాడు…కాసేపు సహకరించి , ఆపైన నా పెదాల్ని విడిపించుకుని …ముం…దు …తలు…పేసి…రా!…ఆ …పై న నీ ఇ ష్టం… అంటూ ఒగర్చా , పెద్దగా అలుపు రాకపోయినా!…
…ఆ పన్జేసొచ్చి …ఇప్పుడేంటి!?… అన్నట్లు నీ ముందు నిలబడ్డాడా!?…
… అంత అన్యాయం కాదులేవే! నన్ను మంచం మీదికి లేపుకెళ్ళాడు…
…మీదడిపోయాడా?…
…ఉఁహూఁ…నన్ను సున్నితంగా పడుకోబెట్టి , ఎగసి పడుతూన్న గుబ్బల్నీ, కాస్త పెద్దదైన బొడ్డునీ , చెమర్చిన పొత్తికడుపునీ , నిండైన తొడల్నీ మార్చి మార్చి చూస్తూ నిలబడి పోయాడమ్మా మంచం పక్కనా!
…అంటే!…నువ్వే పైట జార్చేసి , కుచ్చెళ్ళని బొడ్డు కిందికి లాగేసుకున్నావన్నమాట!…
…ఛ!…నే కావాలని చేశానేంటీ!… నన్ను మంచం మీదికి మోసుకురావడంలో అ లా అయ్యాయేమో!…
…సర్లేవే!…ఏంచేశావేంటీ?…
…ఏంటలా చూస్తున్నావ్?!…అంటూ తనచెయ్యట్టుకుని నా పొత్తికడుపుమీదెట్టుకున్నా…
…దాన్ని కుచ్చెళ్ళలోకి దోపేసి గొల్లిని కెలికాడా?…
…చెప్పాగా అంత ధైర్యస్తుడు కాదనీ!… షాక్కొట్టినట్లుగా వెనక్కి లాక్కోబోయాడు… చటుక్కున దాన్నట్టేసుకుని , చీర పైనే ఇంకాస్త కిందికి జరుపుకుని ,నా చేతుల్ని పక్కలకి జార్చేసుకుని, కావాల్నే కళ్లు మూసుకున్నా… అపుడైనా …నువ్వన్న…పని…చేస్తాడేమో నని!…
…చేశాడా!?…
…ఊఁ…కాపోతే చాలా మెల్లిగా!… ఓ పది క్షణాలక్కడే ఉంచి ఆ పైన భయం భయంగా కుచ్చెళ్ళలోకి జొనిపాడు…నచ్చిందన్నట్టుగా ఓ చిన్నపాటి చిరునవ్వు చిందిస్తూ , మైకంగా …ఇ…స్స్…అని మూల్గా… దాంతో ధైర్వమొచ్చిందేమో, చెయ్యింకాస్త లోపలికి జరిపి వేళ్లతో పొత్తికడుపుకి బాగా కిందిగా నిమరడం మొదలెట్టాడే!…
… ఇంకేమీ!…తొడలిప్పేసుకుంటూ నీ బావ చేతిని …పూ పువ్వు… మీదికి లాక్కున్నావా?…
…లే దు… దాన్నట్టుకుని విసురుగా బైటికి లాగేశా!…
…ఛీ!…పాకాన్న పడుతూన్నదాన్ని చెడగొట్టావ్ కదే!…
ప్రాణాలు జి…వ్వు…మంటూంటే ఏం చెయ్యనూ!?…
…నీ మొహం!…మళ్ళీ ఎంత టైం పట్టిందో నీ బావకి ధైర్యం రావడానికి!?…
…ఏం పట్టలా!…వెంటనే నామీదికి ఒంగి ముందు బొడ్డునీ ఆపైన …బి…ళ్ళ…నీ ముద్దులాడాడు…నే సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోయా ఆ చేష్టలకి…
…చిమిడినట్టే ఉందిలే నీ సిగ్గూ!…ఐనా అవెలా బైటపడ్డాయ్ అంత తొందరగా?…
… అక్కడేఉంది ట్రిక్కు!…
…ఏంటదీ?…
…బావ చెయ్యి బైటికెలా లాగేనో తెలుసా!…చీర కుచ్చెళ్ళూడిపడిపోయేలాగ!…
…దాంతో బొడ్డు బైటపడితే పడచ్చుగానీ , … లోపల పెట్టీకోటుండగా …బి…ళ్ళె…లా…బైటపడిందీ?
…అ…దుం…టే…గా!…
…అదేంటీ..
…కిందికెళ్ళినపుడు విప్పేసొచ్చాగా!…
…ఛీ!…సిగ్గుమాలిందానా! …మీ అత్తయ్య చూసుంటే!…
… జాగ్రత్త పడ్డాలే!…
…సర్లే!… వెంటనే వాడకం…మొదలెట్టేశాడా నీ బావా?…
…నేనూ …దా…ని…కే…ఎదురుచూశానే!… కానీ అలా చెయ్ లే!…
…మరేం చేశాడూ?…
… చాల సేపు ఉ బ్బి పోయిన వీ ట్ని నిమురుతూ , మొనల్ని సాగదీస్తూ ఉండిపోయినవాడే!…ఎందుకో గానీ , నా తల కి దగ్గరగా జరిగాడే!…
…ఎందుకేంటీ?… ము ర ళి… వాయిస్తావేమోననీ!…కానిచ్చావా ఆ ప నీ?!
…ఉఁహూఁ…
…అదేం పాపం?!…
…ఎప్పుడూ నేనేనా ముందు బైట పడిపోవల్సిందీ?… అంచేత మీదమీదకొచ్చేస్తూన్న తన డేరా కఱ్ఱని లుంగీమీంచే చెయ్యేసి ఆపా!!…
…బెట్టెందుకో!?…
… లేపోతే పల్చబడిపోముటే మనం?!…
…సర్లే , కానీ!…

నా చెయ్యడగానే మరింత నిగిడాడు … తన చేతిని ఇంకాస్త కుచ్చెళ్ళలోకి జొనిపేసి, ముని వేళ్ళతో…ఆ …పెదాల్ని… ట్రేస్ చెయ్యడం మొదలెట్టాడు… …ఒ ద్దూ!… అంటూనే తొడల్నింకాస్త విప్పి , తన కఱ్ఱ నలాగే చిన్నగా నిమరడం మొదలెట్టా!… క్షణక్షణానికీ బిగిసి పోతూ పై పైకి లేచి పోతూన్నా, నా పూరెమ్మల్ని పై పైనే రుద్దుతూ ఉండిపోయాడు తప్ప వేళ్ళేమీ జొనిపీలేదు… ఇంకిలా కాదని , తన చేతిని విసురుగా బైటికి లాగేశానమ్మా!…
… ఇంకేమీ! …ఊడొచ్చుంటాయ్ నీ కుచ్చెళ్ళు…బైట పడిపోయుంటుంది , జుత్తు మాటునుంచి మెరిసిపోతూన్న నీ బంగారం బిళ్ళ!…,
…జుత్తెక్కడుందీ?!…
…అంటే!…శుభ్రంగా గీసేసుకున్నావా తల్లీ?…
…ఆఁ…
…అదెప్పుడూ!…
…సాయంత్రం స్నానానికెళ్ళినపుడు… ఇంతసేపేంచేస్తున్నావే?…అనడిగేసింది కూడానూ, సుమతక్క!..
…ఏం చెప్పావ్?…
…మనసైన మగాడిదగ్గరకెళ్ళేటపుడు శుభ్రం చేసుకోరేంటీ!..అన్నా!… …కొత్తకొత్తవన్నీ రేపెట్టమ్మా నీ బావకి… రేపట్నుంచీ నా ప్రాణాలు తింటాడు!!…అంటూ నిష్టూరాలాడిందది…
…అద్సర్లే!…నీ బిళ్ళని చూసింతర్వాతైనా తన ది నీ నోట్లో పెట్టేస్తూ తలకిందులుగా మీద వాలిపోయాడా?…
…మర్యాదస్తుడమ్మా నా బావ!… కనుగుడ్లు పత్తికాయల్లా చేసుకుని చూస్తూ ఉండిపోయాడుతప్ప , నువ్వన్న పనేం చెయ్ లేదు…
…బాగుంది వరస…మరేంచేశావ్?…
…లుంగీ మీదనుంచే తన …దా…న్న…ట్టుకున్నా!… తను బెరుకు బెరుకుగా చూపుడు వేల్ని రెమ్మల్లోకి జొనిపాడు… నే మైకంగా …ఇ…స్స్…అని మూల్గా!…ఉబ్బిపోయిన నా గొల్లి రెమ్మల్లోంచి బైటికి పొడుచుకొచ్చినట్లుంది , బొటకన వేలు కాంబినేషన్ తో దా న్ని నలపడం మొదలెట్టాడు… ఇంక ఓర్చుకోలేక , రెండోచేతినీ జత కలిపి విసురుగా మీదికి లాక్కున్నా!… కంగారు పడిపోతూ కాపుగా ఓ చేతిని మంచం పట్టీమీదాన్చి , ఓ తొడని నా తలావతల వేశాడు…
… కంగారెందుకూ!?……నాల్గు నెల్ల బాలింతని కదమ్మా!…మీదడిపోతే నలిగిపోతానేమోననీ!…

…ఓహో…సర్లే!…ఇంతకీ ఆరూ – తొమ్మిదిగా మంచమెక్కాడాలేదా?…

…తనంతట తనెక్కే బాపతేనేంటీ?!…నేనే ఎక్కేలా చేశా!…
…ఎలా?!… 🔥 Telugu Boothu Kathalu (283), Telugu Sex Kathalu.