Skip to content

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 23 | Telugu Sex Stories

.🔥 Telugu Sex Stories (194) : …వేళ్లతో కాసేపు నడుం నిమిరి …ఇలాగైతే ఎలా చూడ్నొదినా!?… అంటూ దాని భుజాల్నీ , జబ్బల్నీ నిమిరి , దాని మీదకొంగి చెవిలో ఏదో గుసగుసలాడాడే! … ఏమన్నాడోగానీ తోసుకొస్తూన్న నవ్వుని పెదాల్ని బిగబడ్తూ తొక్కిపెట్టి , సరే అన్నట్లు కనుతెప్పల్నోసారి ఆర్పి జబ్బల్ని కాస్త వదులుచేసింది… …ధాంక్స్ ఒదినా!… అంటూ దాని చేతుల్ని చిన్నగా పైకి జరిపాడు…
…ఏమన్నాడూ?…బెట్టేం చెయ్యకుండా సహకరించిందా?
..ఏమన్నాడోగానీ నీ బావ వేళ్ళు మరోసారి ఎక్కడికో మాయమైపోయాయ్… మరుక్షణం… అబ్బ!…నాకు కితకితలు బాబూ అక్కడా!…తొందరగా తీసీ!… అంటూన్న అక్క కీచుగొంతూ…. కాసేపోర్చుకో ఒదినా!…తెలీటంలేదూ! అంటూన్న నీ బావ బ్రతిమాలడాలూ వినిపించింతర్వాత అది చేతులు కిందికి లాక్కుని జబ్బలు బిగించేయడం కనిపించిందేతప్ప , జరిగిందేంటో అర్థంకాలా!
…వేషాలెయ్యకు!…అర్థం కాకపోడానికేముందీ?…
…నిజం!…నువ్వే చెప్పాలి…అంది పరిమళ కన్నుగీటి
…ఏముందీ…వేళ్లతో తడిమి చూసుకుంటానన్నట్లున్నాడూ… పోన్లే!… అని అక్క చేతులెత్తనిచ్చినట్లుందీ!…ఎంతకీ తెమల్చకపోతే ఒళ్ళు మండి ముడిచేసుకున్నట్లుందీ!…ఇంతకీ బావేంచేశాడో చెప్పూ!…అంటూ చర్రుమంది…

కొబ్బరి చిప్పల కొవ్వు కొరికి కొరికి తినాలి – 22 | Telugu Sex Stories

…నీకూ , సుమతక్కకేనేంటమ్మా కోపతాపాలూ!…నీ బావకీ ఉంటాయ్…
…కాదన్నానా!…ఇంతకీ ఏంచేశాడో చెప్పు బాబూ …అంటూ దిగొచ్చింది కవిత…
…తనకీ ఒళ్ళు మండిందేమో దీని వేషాలు చూసేసరికీ!… ఎహె!… అంటూ రెండుచేతుల్లో దాని నడుమంకించుకుని లటుక్కున వెలకిలా తిప్పేసేసరికి … అబ్బ!…ఏంటా మొరటుతనం!…అంటూ లేచి కూర్చుని కస్సుమందే సుమతక్కా , అట్టడుగు హుక్ తప్ప మిగిలినవన్నీ తెగిపోయిన బ్రాసియర్ లేని తెల్లబ్లౌజులోంచి బైటకి తన్నుకొస్తూన్న పూర్ణకుంభాల్ని పల్చటి ఒంటిపొర పైటతోనూ , సుకుమారమైన చేతుల్తోనూ కప్పుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ!… ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా ఓ చేత్తో పైటని దానిచేతుల్లోంచి లాక్కుని దిగలాగేస్తూ మరో చేత్తో సుమతక్కని పరుపుమీదకి తోసేశాడు … అది మళ్ళీ లేవడానికి ప్రయత్నిస్తూంటే చటుక్కున దానిమీదెక్కిపోయి , అది గింజుకోడానికి వీల్లేకుండా తొడల్తో దాని నడుం నొక్కిపెట్టి గుబ్బల కప్పుతూన్న దాని చేతుల్ని కిందికి లాగేసి, తన మోకాళ్ల కిందికి లాక్కుని వాట్నీ నొక్కి పట్టి , రెండు చేతుల్తో ఆఖరి బ్లౌజు హుక్కుని బలంగాలాగాడే ఫాఠ్ఠ్ మని చప్పుడొచ్చేలాగా!…. భళ్ళు మంటూ బైట పడిపోయాయే దాని కొబ్బరి బోండాలూ!… 🔥 Telugu Sex Stories (194), Telugu Kama Kathalu.

…ఎప్పుడో చెయ్యవలసిందీపని!…అక్కేం చేసిందీ?…
…ఏం చేస్తుందీ!?… అదురుతూన్న అధరాలతో… ఛీ…పశువు!… అని
కసురుతూ మొహం పక్కకి తిప్పుకున్నా , ఇకపైనేం చేస్తాడోరా భగవంతుడా!…అన్న భావం స్పష్టంగా కనిపించిపోతూన్న కళ్లతో పెనుగులాట తాలూకు ఆయాసంతో ఎగిసెగిసి పడుతూన్న గుబ్బల మధ్యనుంచి భయం భయం గా నీ బావవైపు చూస్తూంటే , తనూ చేతివేళ్లని పూర్తిగా విప్పి , చేతుల్ని కసిచూపుల్తో దాని గుబ్బల వైపు పోనిచ్చాడమ్మా!…
…పెద్ద పట్టు కదూ బావదీ!…
…అనుభవం ఐందిగా!…నే చెప్పేదేముందీ?!…
..నా విషయం అలా ఉంచు …సుమతక్కవి నా …వాటి…కన్నా బాగా పెద్దవన్నావ్ గా!…కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ అంకాయా!?…అని!…
…ఆఁహాఁ…
…ఇంకేమీ?…కసుక్కున …పిసి…కే…సుంటాడు…..
……చెరో దాంట్లో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకోడం వరకూ కరెక్టే! …ఆ తరవాద్ది తప్పు… సరిగ్గా గెస్ చెయ్యి…
…ఏముందీ!…ఉద్రేకం తో పొటకరించిపోయిన చనుమొనల్ని మెలిపెట్టేసుంటాడూ!
…ఎంతకసెక్కిపోయున్నావే?! నిన్నలా చె…య్…మని చెప్తాలే!…
…నా సంగతి నే చూసుకుంటాగానీ , నీ అక్కనేంచేశాడో చెబ్దూ!…
… పొంగిపోతూన్న గుబ్బల్ని సున్నితంగా కొన గోళ్లతో నిమిరి చివరగా చనుమొనల్ని పుణికాడమ్మా!…
…అబ్బ!…ఒళ్ళంతా కరెంటు పాకినట్లైపోదే అలా చేస్తే!…జీరగా అంది కవిత , గుబ్బలు వణికి పోయేలా భుజాల్ని కదుపుతూ!
… వింటూన్న నీకే ఇలా ఐపోతే చేయించుకుంటూన్న సుమతక్కకెలా ఉంటూందో ఊహించుకో!
…ఊహెందుకూ!…నీ కళ్ళముందు జరిగింది చెప్పచ్చుగా!
…నీ బావ తొడలకిందున్న అరచేతుల్నెలాగో విడిపించుకుని… తొడల్తో ఆయన నడుంని చుట్టేస్తూ ఒక్క ఊపులో పైకి లేచి మెడ చుట్టూ చేతులల్లేస్తూ గుబ్బల్ని ఛాతీకి అదిమేసిందిగానీ , వెంటనే … అ…మ్మో!…అంటూ మూలిగిందమ్మా ఎందుకో!!…
….ఎందుకేంటీ?… బావ …అ…ది… బొడ్డు దాకా …వెళ్ళి…పో…యుంటుంది!…
…బొడ్డు దాకా …వెళ్ళి…పో…డం… కరెక్టే గానీ…రాచ మార్గంలో మాత్రం కాదు…
…అంటే!?….అక్క…డ్నుంచా?…ఛ్ఛీ….అక్కెలా ఒప్పుకుందీ?…
…చచ్చుండేది…నువ్వన్నది జరిగుంటే!… అవ్ నూ!…నీక…ది…. కూడా అలవాటు చేశేశాడేంటి తల్లీ నా మరిదీ!…ఇంక నా ప్రాణాలు తోడేస్తాడేమో!…
…ఛ…తనకీ ఆలోచన లేదమ్మోయ్…ఆ పుణ్యం మాత్రం కట్టుకోకు!…నాకస్సలిష్టం లేదుకూడానూ….
…ముందు ముందు బైటపడతాయేమోలే!… ఇంతకీ నీ బావ …అ…ది… సుమతక్క…ఆ…పెదాల దగ్గర మొదలై పొత్తికడుపుమీద పరుచుకుని ఉంది … దాని బొడ్డుని దాటిపోయి…
…అబ్బ!… అం…తుం…దా!?…గుండెలదాకా దిగుతుందేంటే తల్లీ!…
… నేడో రేపో దింపించుకుంటానన్నావ్ గా!…అప్పుడే తెలుస్తూందీ…తొందరెందుకూ!?
…ఒక్క మాట సూటిగా చెప్పవ్ కదా!.కనుక్కున్నాడా అదెందుకు లబలబ లాడిందో?
…ఆహాఁ…ఏమైంది ఒదినా?… అన్నాడ్లే ఆదుర్దాగా! …ఇ…క్క…డ… గుచ్చుకుపోయింది!…అంటూ వంకర్లు తిరిగిపోయిందది…పొత్తికడుపుని రెండుచేతుల్తోనూ ఒత్తుకుంటూ… …ఏదీ? … చూడ్నీ! …అంటూ దాని తొడ వంపులో ఓ అర చెయ్యి దూర్చబోయాడు… …ఛ!…ఏమక్కర్లే!…అంటూ నీ బావచెయ్యిని ఓ పక్కకి తోసేసి , తను మరో పక్కకి తిరిగిపోబోయింది…
…తనేం చేశాడూ?…
…దాని భుజాల్నట్టుకునాపి …మాట నెరవేర్చుకోవా?!…. అన్నాడు…. …తీర్చుకో బాబూ నీ కోరికా!…అంటూ వెలకిలా తిరిగి , మోచేతుల్ని భుజాలకి కాస్త పైదాకా లేపి ,కళ్లని ముంజేతుల్తో కప్పేసుకుందది…గుబ్బలు పైకీ కిందికీ ఊగిపోయేలా బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
… లటుక్కున వాట్నట్టుకుని మెలి పెట్టేశాడా?…
…నీకు జరిగేట్టు చూస్తాలే ఆ సత్కారం!… సున్నితంగా వాట్ని రెండరచేతుల్లో పోగుచేసి , ఆపైన దానిమీదికొంగి చంకల్లోకి పరిశీలనగా చూసి ,వాట్నివేళ్లతో కాసేపు నిమిరి , దాని గుబ్బల్నొదిలేస్తూ ముందుకొంగి ముద్దెట్టుకోడానికి ట్రై చేశాడు నీ బావ!… …ఇ…స్స్… అంటూ చేతుల్ని పక్కలకి దింపేసుకుంది సుమతక్క… ఎహె!…ఇలా ఐతే ఎలా కనిపిస్తూందీ?…అంటూ దాని చేతుల్ని తలపైకి విరగదీసి మరోసారి ముద్దెట్టుకోడానికి ట్రై చేశాడు…
…ఈసారైనా బెట్టుచేయకుండా …పెట్టు…కోనిచ్చిందా?….
… అబ్బ!…కితకితలని చెప్తున్నానా!?…అంటూ శాయశక్తులా గిజగిజలాడిందనుకో!… దానికి అవకాశం ఇస్తేగదా నీ బావ!….కదలకుండా నొక్కిపట్టి , ట్యూబ్ లైట్ కాంతిలో మిలమిలా మెరిసిపోతూన్న చంకల్లో ముద్దులుమీద ముద్దులు గుప్పించడానికి ట్రై చేశాడు….
…ట్రై ఏంటీ!?…పనిపూర్తి కాలా!?
…ఉఁహూఁ!…
…ఏమీ?…
…ఇంకా దానొంటిమీదుండిపోయిన బ్లౌజు కొనలకి , బరువు వల్ల కాస్త పక్కలకి పరుచుకుపోయిన స్థనాలు తోడై , ఓ వంతు చంకల్ని కప్పేశాయ్…
…ఊడలాగేయకపోయాడా దాన్నీ?…
…అది నా మరిది స్టైలమ్మా!…నీ బావది కాదు!…
…సర్లే!!…మరేంచేశాడో చెప్పూ!
…వీపు కింద అరచేతులు చొప్పిస్తూ సుమతక్కని కాస్త పైకి లేవదీసి …బౌజిప్పేసుకోండొదినా!… అంటూ బ్రతిమాలాడు…
…విప్పేసుకుందా?…
…ఉఁహూఁ… కళ్లరమోడ్పుగా మూసుకుని , ఏదో గొణుగుతూ పైకి లేచి నీ బావని బిర్రుగా వాటేసుకుంది…
…ఏంటందీ?…
…నాకు వినిపించలా!…నీ బావకీ వినిపించలేదేమో!… ఏంటంటున్నారూ?… అంటూ అడిగాడు… దాని భుజాలట్టుకుని వెనక్కి తోస్తూ!…
…నా వల్లకాదు బాబూ , ఆ సిగ్గుమాలిన పనీ!…ఐనా నీ…క్కా…వలసిన…వా…టికడ్డేం… లేదుగా!?… అంటూ నీ బావని వాటేసుకోబోయింది… కానీ వీలు కాలా!
…ఏమీ?…
… భుజాలట్టుకుని దాన్నాపి ….నాకేం…కా వాల్నన ని మీ ఉద్దేశ్యం?!…అన్నాడు , చుబుకాన్నట్టుకుని మొహం పైకెత్తి దాని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ! …. ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో … ఇ…వే…గా!?… అంటూ , పౌర్ణమి నాటి సముద్రపు కెరటాల్లా పొంగిపోతూన్న తన గుబ్బలవైపోలిప్త కళ్ళార్పుకుని ఆ పైన ఆయన గుండెలకతుక్కుపోతూ! …
… కరెక్ట్ … అంటూ దాని చంకల్లోకి వేళ్ళు జొనిపేసి, …వా…ట్ని… కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచి అంకించు కుని… పిసి…కే…శాడా?
… చంకల్లో వేళ్ళు జొనిపీడం… …వా…ట్ని… కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచంకించుకోడం… వరకూ కరెక్టే గానీ …ఆ పైన నువ్వన్న …ప…ని… మాత్రం చెయ్యలా!…
…మరేం చేశాడో?…
… ఇ…వె…లాగూ కావాలనుకో!… ప్రామిస్ చేశావ్ చూడు… ఆ ప్లేసుల్లో …ఇ…లా…గే…ముట్టు…కో నివ్వాలి … ఆ పైన… అంటూ ఆగిపోయాడు… …ఏం…టీ?..అన్నట్లు తలెత్తింది సుమతక్క … ఇంతలో వేళ్లతో ఏం మాయ చేశాడోగానీ అది ఒంట్లోంచి వంద వోల్టుల కరెంటు పాకినదాన్లా వణికిపోతూ నీ బావని కావలించేసుకోబోతూంటే , భుజాలట్టుకు దాన్నాపి …. ఇ…వీ!…పెట్టు…కోనివ్వాలి… అంటూ అదిరిపోతూన్న దాని అధరాల మీద చుపుక్కున ఓ ముద్దు ప్రసాదించేశాడే!… ఛీ కొడ్తూ నీ బావ ఛాతీకి బల్లిలా అతుక్కుపొయిందది… ఏం చేసుంటాడంటావ్ ?… అంటూ కొంటెగా అడిగింది పరిమళ…
…నిడుపాటి వేళ్ళమ్మా మీ ఆయనవి… కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచీ చుట్టేసి …ఒత్తీ ఒత్త…నట్లుగా…బలే…ఒత్తుతాడ్లేమ్మా …వా…ట్నీ!…ఒణికిపోక ఛస్తుందా?!…
…స్వానుభవమేంటమ్మా!?…ఎప్పుడూ?
…ఆ రోజేలే!… తరవాతేమైందో చెబ్దూ తల్లీ నన్ను చంపకా!… అని జీరగా సాగదీసింది కవిత … తనూ ఒణుకుతూ!
…సర్లే విను… బ్లౌజిప్పుకో ఒదినా!… అంటూ మరోసారి బ్రతిమాలాడు , తన మెడని చుట్టేసిన దాని చేతుల్ని సున్నితంగా విడిపించుకుంటూ…. … నా వల్ల కాదుబాబూ!…అని గునుస్తూ చేతుల్ని వెనక్కి జాపింది …నువ్వే విప్పుకో!….అన్నట్లుగా!
…ఊడ్లాగేశాడా?…
… ఉఁహూఁ… మో చేతులకి కాస్త పైదాకా దిగలాగి, నే పూర్తిగా విప్పాలంటే నువ్వో పనికి ఒప్పుకోవాలి…. అన్నాడు …ఎదరకి పొడుచుకొచ్చిన సుమతక్క గుబ్బల్నీ ,పొటకరించిన పై మొనల్నీ , కన్నార్పకుండా చూస్తూ …
…తనేమందీ?…
…నోటితో ఏమీ అన్లేదుగానీ , …ఏంటీ పనీ!?…అన్నట్లు చురచురా చూసింది నువ్వో…దాని…కొప్పుకుంటే…అంటూ చెవిదగ్గర నోరెట్టి ఏదో గొణిగి … ఇపుడే విప్పీస్తా!…అన్నాడు …నాకు చాతకాదనుకున్నావా?…నే ఛస్తే ఒప్పుకోను అంటూ గిజగిజలాడింది చేతులు విడిపించుకోడానికి…ఐనా పనికాలా!
…అప్పుడైనా సహాయం చేశాడా?
…ఉహూఁ… చటుక్కున తనబుర్రొంచి, కాసేపు దాని చను మొనల్నివంతులవారీగా ముని పంటితో కొరుకుతూ …ఓ ప్రపోజల్!… అన్నాడు… ఏంటీ?…అన్నట్లు కనుబొమలెగరేసిందది… …నీ అంతట నువ్ మరో రెండు నిముషాల్లో విప్పుకోగల్గితే నువ్ గెలిచినట్లు!…చింపేసుకోకూడదు సుమా!… …నీ వల్ల కాలేదనుకో!…నే చెప్పిందానికి ఒప్పుకోవాలి… …చేయాల్సిన…ప…ని… గుర్తుందిగా?… అన్నాడు… … రెండ్నిముషాల్లో చింపేసుకోకూడదు సుమా! ముందు ఛీ కొట్టినా, …రెండ్నిముషాల్లో ఎక్కడౌతుందీ?…అంటూ సన్నాయ్ నొక్కు నొక్కింది…. పోనీ ఐదు నిముషాలు!… అన్నాడు నీ బావ… కాసేపాలోచించి సరే అన్నట్లు బుర్రూపిందది , ఎఱ్ఱగా కందిపొయిన మొహంతో టేబుల్ మీదున్న గడియారాన్ని చూస్తూ
…యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ!…అంటూ దాని గుబ్బల్నిగోళ్లతో నెమ్మదిగా నిమురడం మొదలెట్టాడే!… అదీ ఎలా అనుకున్నావ్!…ఓ సారి గుబ్బల కుదుళ్ళ దగ్గర మొదలెట్టి , చనుమచ్చల్దాకా ఒచ్చి మళ్ళీ కుదుళ్ల దగ్గరకెళ్ళిపోడం… మరో సారి చను మచ్చలచుట్టూ కొనగోళ్లతో రుద్దుతూ ఉండిపోడం చేస్తూంటే
…మళ్ళీ బావ ఛాతీకి అతుక్కుపోయిందా సుమతక్కా?
…ఆ అవకాశం లేదుగా!…
…ఏమీ?…
… దాని చేతులు ఫ్రీ గా లేవుగా?
…మరేం చేసిందీ?
…తమకం పట్టలేకపోయిందేమో! పరుపు మీద కూర్చునే రొమ్ము మరింత విరిచింది , చనుమొనలు నీ బావ నోట్లో దోపడానికి…
…అందుకున్నాడా?… 🔥 Telugu Sex Stories (194), Telugu Kama Kathalu.