Skip to content

జయమ్మ లంగా లోపల.. ఊరంతా లింగం మోత – 14 | Telugu Srungaram

🔥 Telugu Srungaram (14) : వెల్లలికిలా పడుకున్న కృష్ణ, తలక్రింద ఎత్తుగా తలగడ పెట్టుకుని,తల కిరువైపులా చేతులు పెట్టుకుని,కాళ్ళు విశాలంగా నిటారుగా చాపి,పాదాలు కుశాలగా ఊపుతూ తల్లి వైపు“అమ్మా!విన్నావుగా ?మా యిద్దరి మాట ఒకటైంది. దా..దా.వచ్చి నీకొడుకు మీదెక్కి దెంగి నీకొడుకు మదనతాపం తీర్చవే నా ఆటిన్రాణి..పూబోణి..చక్కర చమేలి..”అన్నట్లు మరులు కొలిపేలా చూశాడు. కూతురు మాటలకు, కొడుకు చూపులకు, తనమనస్సులోరగులుతున్న కామాగ్నికి లొంగిన జయ మనస్సు, జయను మంచమెక్కి, కొడుకు మీదెక్కి పూకు నిండుగా బలిసిన కొడుకు మొడ్డను నింపుకుని దెంగులాట మొదలెట్టమని తొందరపెట్టింది. జయ కొడుకునడుముకు అటోకాలు, ఇటోకాలు వేసి మోకాళ్ళమీద నిటారుగా కూర్చుంది.నిటారుగా ఉన్న కొడుకు మొడ్డ ను చేత్తో నొక్కి, మొడ్డకు తనపూకు చీలికను ఆన్చి, ముందుకు వెనక్కి జరిగింది. మొదటిసారిగా తన కన్న తల్లి పూకు స్పర్శ మొడ్డకు తగిలే సరికి కృష్ణకు షాక్ కొట్టి నట్లయ్యింది. చానాళ్ళగా తను కంటున్నకల మరోనిమిషంలో నిజం కాబోతు న్నది. ఏ అమ్మపూకులోనుండి ఈలోకంలోకి వచ్చాడో..ఆ అమ్మఅందాలపూకులో తన మొడ్డ దూరబోతున్నది.

జయమ్మ లంగా లోపల.. ఊరంతా లింగం మోత – 13 | Telugu Srungaram

తల్లికొడుకుల సంబంధం కొత్త లుపు తిరగబోతున్నది. లోకంలో మరో తల్లికొడుకుల రంకుపురా ణం మొదలవ్వబోతున్నది. తల్లిపూకు మొడ్డకు తగలగానే కృష్ణ ఒళ్లంతా ఒకవిధమైన కాముకత నిండిన పరవశం కల్గింది. నిశ్చలంగాఉన్న కొలను మధ్యలో రాయిని నీటిలో వేస్తే అలలు వలయాకారముగా పుట్టి ఎలా ఒడ్డువైపు పయనిస్తాయో..అలా తల్లిపూకు తనఅంగానికి తాకగానే చెప్పలేని ఒకవిధమైన పులకిరింత మొడ్డ నుండి బయలు దేరి క్షణంలో దేహమంతా వ్యాపించింది. జయకు కూడా అదే పరిస్థితి. కన్నకొడుకు మొడ్డ పూకును తాకగానే చెప్ప లేని హాయికల్గింది.గాలికి రెపరెపలాడిన ఆకులా జయ దేహమంతా మదనతాపంతో కంపించింది. “మ్అమ్మామామా”అంటూ గాఢంగా మూలుగుతూ పరవశంగా తల్లి కొడుకులు కళ్ళు మూసుకున్నారు. 🔥 Telugu Srungaram (14), Telugu Kama Kathalu.

కొడుకు తొలి మొడ్డస్పర్శతో కలిగిన మదనతాపపు తన్మయత్వంతో జయ ఒకక్షణము అలాగే నిశ్చలముగా ఉండి పోయింది. జయ నడుము పైకెత్తి , తొడలను విడతీసుకుని, కుడిచేత్తో తన ముద్దుల కొడుకు మొడ్డను తీసుకుని,పూకు చీలికమీద సరిగా పూకుబొక్క వద్ద పెట్టుకుని , కొడుకువైపు మత్తుగా చూస్తూ“కొడకా కృష్ణా!! కళ్ళు తెరచి ఇటు నా వైపు చూడు..నీ అమ్మ వైపు చూడు”అంది. జయ మాటలకు కృష్ణ కళ్ళుతెరచి తల్లి ముఖంలోకి చూడసాగాడు. జయ కొడుకు కళ్ళలోకి కళ్ళుపెట్టి చూస్తూ నెమ్మదిగా క్రిందికి దిగింది. అప్పటికే రసాలూరి చెమ్మగిల్లిన పూకులోకి, పూకు నిలువు పూరెమ్మలను చీల్చుకుంటూ మొడ్డ అరంగు ళం దూరింది జయ నడుంము వెనక్కితీసుకుని మళ్ళి క్రిందికి దిగింది. ఈసారి అంగుళం పైగా పూకులోకి కొడుకుమొడ్డ తల్లిపూకుపెదాలను బిరుసుగా చీల్చుకుని దూరిం ది. పూకు చెమ్మగిల్లి జారుగా ఉన్నప్పటికీ, లావాటి కొడుకు మొడ్డ పూకుపెదాలను టైటుగా ఒరుసుకుంటూ దిగు తున్నది. ఇద్దరిలో ఎదో చెప్పలేని తపన, మధురమైన పులకరింత కల్గుతు న్నది. మూడవసారి వెనక్కి జరిగి బలంగా కొడుకు నడుంపై కూర్చుంది. అంతే!!! కొడుకు ఆరంగుళాల మొడ్డ మొత్తం జయ పూకులోకి దిగిపోయింది. చెప్పలేని తమకంతో, కళ్ళు మూసుకుని మత్తుగా కొడుకు గుండెలపై వాలిపోయింది.

ఆ క్షణం తల్లికొడుకుల మధ్య ఒక కొత్త సంబంధం ఏర్పడింది. ఒకమగాడికి, ఆడదానికి ఉండే లైంగిక బంధం, లోకం అంగీకరించని సంబంధం పురుడు పోసుకుంది. ఇదొక అపూర్వ సన్నివేశం. తల్లికొడుకులు ప్రేయసి,ప్రియులుగా మారిన క్షణం. తల్లికొడుకుల ఈ మొదటి సమాగాన్ని పార్వతి కళ్ళర్పకుండా, నోరు వెళ్ళబెట్టుకు చూస్తున్నది. తల్లి కొడుకుల ప్రథమ అపూర్వసంగమాన్ని అబ్బురంగా చూస్తున్నది. అసలు తల్లి కొడుకుల సంగమమే అనుహ్యమైతే .. ఆ సంఘటన కూతురు దగ్గరుండి చూసే సన్నివేశం మరింత అబ్బురం.

తన్మయత్వం నుండి బయటపడి జయ నిటారుగా కూర్చొని నెమ్మదిగా పైకి క్రిందికి జంప్ చెయ్యసాగింది. మొడ్డ పూకు లోపలికి బయటకు రావడం కృష్ణకు స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నది. కృష్ణకు అదో వింతఅనుభవం. జయలో క్రమంగా కామమైకం నెమలి ఫించంలా పురులు విప్పసాగింది.నడుముమీద చేతులు వేసుకుని కొద్దిసేపు“మ్ మ్ మ్”అంటూ కొడుకు నడుము మీద ఊగసాగింది. కృష్ణ ఒళ్లంతా జిల్లంటూ మాటల్లో చెప్పలేని మధురాను భూ తులు కల్గా యి. యిద్దరి తొడలు గుడ్డుకోవటం వలన “తపక్..తపక్”మంటూ శబ్దమవుతున్నది.ఆ చప్పుడు ఇరువురికి విన సొంపుగా వుంది ఇద్దరి లో కామకోరికలను మరింత పెంచుతున్నది. జయ కొడుకు వైపు చూసి చేతులను అందించ మని సైగ చేసి, కొడుకు రెండుచేతులను గాలిలోకి లేపి గాలిలోనే చేతులను పెనవేసి పట్టుకుని వేగంగా ఊగుతున్నది.

“అబ్బా!హాహా..హయ్..అమ్మా..కొడకా నీ మొడ్డను పూకు నిండా దిగేసుకుని దెంగుతుంటే..ఓహో..ఎంత సమ్మగా …హాయిగా వుందో? నీవన్నది నిజమే కట్టుకున్న మొగుడికన్నా, కన్నకొడుకు సుల్లను పూకులో దిగేసుకుని కుమ్ము కుంటుంటే..స్వర్గమే కనపడుతున్నది. ఒంట్లోని తపన తీరుతున్నది.నా కడుపులో ఊపిరి పోసుకుని, నవమాసాలు లోపలే పెరిగి, అమ్మ పూకుని చీల్చుకుని బయటికి వచ్చి,ఆకలికి అమ్మ పాలుతాగి, మురిపాలు పొంది, పెద్దయ్యాక ఆఅమ్మ పూకునే దెంగుతున్నావు కదరా నాకొడకా. నారంకు మొగడా?అమ్మకే మొగుడి వయ్యావు కదరా? చిన్నప్పు డు పాలకై నాసళ్ళు చీకావు.. ఇప్పుడు అమ్మ ఒంట్లోని కామగులను, పూకు తీటను తీర్చటానికి అదీ సళ్ళను పిసికి, చీకి సుఖపెడ్తూన్నావు. మొగుడు తాళి కట్టిన హక్కుతో పూకు దెంగితే..కొడుకు అమ్మ పూకునుండి పుట్టిన హక్కుతో దెంగుతున్నావు”.

“అబ్బాబ్బకొడుకూఊఊఊ!నీ బారు మొడ్డ నాపూకు అడుగంటా వెళ్లి బయటకు వస్తుంటే ఎంత హాయిగా, మధురంగా ఉంది రా.. ఎంత సమ్మగా ..కుతిగా ఉందిరా..ఒరేయ్..య్…ఆమ్..మ్ మ్ మ్ ….అమమ్మ.. ఉస్ ఉస్? ఆనాటి బుజ్జి బెల్లం ఈరోజు బారుమొడ్డ బాగాదూరి పూకునిండుగా కదులుతుంటే అబ్బా ఎంత హాయిగా ఉందిరా.ఈ జన్మకు ఈసుఖం చాలురా. ప్రాణమున్నంతా కాలం నీ మొడ్డ కుడుస్తూ, నీ మొడ్డను పూకులో దిగేసుకుని బ్రతికేస్తా. నా పూజలకుమెచ్చి ఈ అమ్మపూకు దెంగి సుఖపెట్ట టానికి దేవుడే నిన్నునా కడుపున పుట్టించాడు. చచ్చాక స్వర్గాని కి పోతానో నరకానికి పోతానో తెల్వదు.బ్రతికుండగా ఈ సుఖాన్ని మాత్రం వదల.”అంటూ పలవరించ సాగింది.

“అవునే అమ్మ! నాకు కూడా పిచ్చహాయిగా ఉందే..నిజమేనే.. కన్నతల్లిని దెంగుతుంటే ఉండే హాయి మరెవ్వరిని దెంగిన రాదే..ఉగువూగు.. దెంగే దెంగు,నీకొడుకు మొడ్డను నిండుగా పూకు నిండుగా టైటుగా దిగేసుకుని దెంగు అబ్బా నీపూకు కన్నెపూకులా ఎంత టైటుగా ఉందే.పదహారేళ్ళ కన్నెపిల్ల పూకు కూడా నీముదురు పూకు టైటు ముందు బలాదూరు. ఇద్దరు పిల్లలను కన్న నీ పూకు ఇంత టైటుగా ఉందంటే.నీవు వయస్సులోఉన్నప్పుడు ఇంకెంత టైటుగా ఉండి నాన్న మొడ్డ పెట్టిన వెంటనే నాన్న కయిపోయేదనుకుంటా..అబ్బా..మ్ అమ్మా ఎంత కసిగా దెంగుతున్నావే. నిజంగా నీవు పెద్ద దూలముండవే. ఇక నీవు నాపర్మినెంట్ లంజవే..ఈ రోజునుండి నాగా లేకుండా ప్రతిరోజు నిన్ను వాయించి వాయించి నీఉబ్భిన నీ దుబ్బపూకు కొవ్వు కరిగించి,నీ కుత్తగుల తీర్చుతాను. నీకు ఇంత పూకుతీట ఉందని తెలిసుంటే నిన్ను ఎప్పుడో లైనులో పెట్టి దేంగేవాడిని కదే.”అంటూ కృష్ణ కూడా తల్లికి దీటుగా పచ్చి పచ్చిగా బూతులు మాట్లాడ సాగాడు.

కొడుకు నోటినుండి వెలువడే మాటలకు జయమరింత రెచ్చిపోయి మరింత వేగంగా పైకి క్రిందికి“మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఊఊఊఊఊఊఊ “అంటూ వేగంగా కదలసాగింది. జయ ఊపుడుకు“తప తప..తపక్.తప తపక్… తపతపతప.. తపక్”మంటూ సౌండ్ గది అంతా ప్రతిధ్వనిస్తుంది. గదిలో తమిద్దరితో పాటు మరోమనిషి ఉన్న సంగతే మరచి పోయారు. ఒకరి ఒంటినుండి మరొకరు ఆనందాన్ని జుర్రుకుంటున్నా రు… కృష్ణ తల పైకెత్తి తల్లి సన్నుముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని చిన్నపిల్లాడు పాలకై అమ్మరొమ్ములను చప్పరించినట్లు చప్పరించాడు. జయపూకులో జలజలమంటూ సాడు ఊరి ధారలుగా కారసాగింది. తల్లి పూకురసాల్లో తడిసి కొడుకు మొడ్డ ముద్దై పోయింది. కొడుకు అలా ముచ్చికను చప్పరించగానే తన మొత్తను కొడుకుమొత్తకు బలంగా నొక్కి, తనువు వెన్నక్కి వాల్చి, కళ్ళు తన్మయత్వంతో మూసి,  పైపళ్ళతో క్రిందిపెదవిని నొక్కి కొడుకు చేతులను బలంగా నొక్కుతూ“ఆఆఆఆఆఆ..అమ్మామ్”అని అలాగే కొడుకు మీద నిటారుగా కూర్చుంది.కదలటం ఆపేసింది.

భావప్రాప్తికి దగ్గరకు వచ్చేసింది.ఆవిషయం గమనించిన జయ ఊగడం ఆపింది.అంత తొందరగా అవ్వడం జయకు ఇష్టం లేదు కనీసం కొడుకుతో మరో పదిహేను నిమిషాలైన కుమ్మించుకోవాలని మనస్సులో కోరిక. కొడుకుతో మొదటి దెంగులాట 5,6 నిమిషాల్లోనే అయిపోవడం ఇష్టం లేదు. ముందు ముందు ఈ మొదటి దెంగుడును తలచుకోగా నే.. సళ్ళలో సలుపులు మొదలవ్వాలి. చనుగుబ్బలు లావెక్కాలి.ముచ్చికలు బిరుసెక్కాలి. పూకు చెమ్మగిల్లాలి.. పూకు రెమ్మలు ఉబ్బాలి. శనగగింజ సైజు గొల్లి చింత పిక్కంతవ్వాలి.పూకునుండి జలజల రసాలు కారాలి.వొళ్లు తియ్యని పులక రింతతో ముచ్చెమటలు పట్టాలి.అలా గుర్తుండాలి ఈ అమ్మకొడుకుల మొదటి సంభోగం. అందుకే తనకు అవ్వకుండ ఆపుకుంది జయ.దెంగులాట అంటే పూకులో మొడ్డదూర్చామా..నాలుగూపులు ఊపామా ఆపైన కార్చామాకాదు.

దెంగు లాటలో రెండుదేహాలతో పాటు రెండుమనస్సులు సమ్మిళితంచెంది రతికేళి జరపాలి.మనస్సు, తనువులు మమేకమై ఒకే రకమైన ఆత్మానుగతమైన సుఖాన్ని పొందాలి.అదే అసలైన లైంగిక అనందం.అదే ఆనందో బ్రహ్మ.. తల్లీకొడుకు ఇప్పుడు అలాంటి అలౌకిక ఆనందాన్ని పొందేస్థితిలో ఉన్నారు.శరీరాలుపూర్తిగా సంతృప్తిగా సంభోగాన్ని పొందినప్పుడే మనస్సులు కూడా ఆనందాన్నిఅనుభవిస్తాయి.లా రెండునిమిషాలు మౌనంగా ఉన్నాక మళ్ళి ఊగడం మొదలెట్టింది.ఈ సారి కొద్దిగా ముందుకువంగి, చేతులను కొడుకు గుండెల మీద ఆన్చి, గుద్దలను పైకి క్రిందికి దించుతూ దెంగుతున్నది. ఇప్పుడు మొడ్డ గొల్లిని రాపిడి చెస్తుండంతో జయపూకులో మరింత జిలమొదలై సమ్మగా ఉంది. ఒక్కోసారి మొత్తను కొడుకు మొత్తకు అదిమి వెనక్కి ముందుకు జరుగుతున్నప్పుడు గొల్లి మరింత వత్తిడికి లోనయ్యి ఒళ్లంతా అదో రకమైన కామప్రకోపం కల్గు తున్నది. జయకు దెంగు లాటలో మునుపెన్నడులేని కలుగని మధురమైన కామతృప్తి కలుగుతున్నది. కొడుకుతో దెంగులాటలో ఇంత సుఖమున్నదని ఇప్పుడే తెలుసుకుంటున్నది. 🔥 Telugu Srungaram (14), Telugu Kama Kathalu.