Skip to content

జయమ్మ లంగా లోపల.. ఊరంతా లింగం మోత – 26 | Telugu Srungaram

🔥 Telugu Srungaram (24) : యస్.నీవు చెప్పింది అక్షరాల నిజం పెద్దమ్మ.మన మొదటి కలయిక మరపురాని రోజుగా మనజీవితంలో గుర్తుండి పోవాలా?అలాగే ప్లాను చేద్దాం.అయితే మధ్యలో నాకు చిలక్కొట్టుడుకు అవకాశం ఇవాలి మరి”గోముగా అడిగాడు కృష్ణ.

“అలాగేరా.నాక్కూడా యిష్టమే నీతో చిలక్కొట్టుడుకు”అందియశోద కువకువలాడుతూ.కృష్ణ ఎదో అనబోయెంతలో

“అమ్మా ..టీతయారైందా”అంటూ వచ్చిందిసుభద్ర. కృష్ణను చూసి

“ఏరా అన్నయ్యా! నీవుకూడా ఇక్కడేఉన్నావా?ఏమ్చేస్తున్నారేమిటి తల్లి కొడుకులిద్దరూ ఏకాంతంగాచేరి..ఎదో జరుగుతుందిక్కడా..నాకు తెలియాలి”అంది.

సుభద్ర అడిగిన దానికి తల్లి కొడుకు లిద్దరూ గతుక్కు మన్నారు.యధాలాపంగా అడిగిందా ,లేక తామిద్దరి మద్యజరిగింది చూసి అడిగిందా?అర్ధం కాలేదు.

“ఎం జరుగుతుందే..టీకాయటానికి నేనోచ్చాను,ఒంటరిగా బోరుకొడ్తున్నదని మీ అన్నయ్యోచ్చాడు. టీతాగుతూ మాట్లాకుంటున్నాం.”అంది.

“అంతేనా? ఇంకేదో అనుకున్నా” అంది దీర్ఘం తీస్తూ. ఆమాటకు తల్లి కోడుకుల గొంతెండి పోయింది. తెలిపోయిందేమోనని భయమేసింది..

జయమ్మ లంగా లోపల.. ఊరంతా లింగం మోత – 25 | Telugu Srungaram

“ఇంకేదో అంటే ఏమిటే నీ ఉద్దేశ్యం”మాటల్లో కోపాన్ని చూపిస్తూ అడిగింది యశోద, కూతురు నుండి ఇంకేమి ఇనాల్సి వస్తుందేమోననుకుంటూ లోలోపల భయ పడ్తూ.

“ఏమ్లెదే అమ్మా..ఊరికే తమాషాకు అన్నా..పూజ ఓ అయిదు నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది.అది చెప్పటానికే వచ్చా ను” అంది.

“సర్లే”అంటు యశోద తయారుచేసిన టీని క్యాన్ లో పోసి,ఒక కప్పుటీ కూతురుకు ఇచ్చితాగేసి తొందరగా వచ్చేయి అంటు,టీక్యాన్, తీసుకుని బయటకు నడిచింది, ఉంటే కూతురు మరేమీ ప్రశ్నలేస్తుందనే జంకుతో.కృష్ణను కూడా రమ్మం టే అనుమానమోస్తుందని,కృష్ణకు చెప్పకుండా బయలు దేరింది.

“అవునే సుభద్రా! నీ అత్తారింటికి వెళ్ళవా?ఇక్కడేతిష్టవేసావేమిటి?”కృష్ణ అడిగాడు సుభద్రని

“హూ..ఏం చెప్పను.. మంచి సంబంధమని చదువు మధ్యలోనే పెళ్ళి చేసారు.ముచ్చటగా మూన్నెల్లు కాపురం చేసామో లేదో..దుబాయిలో జాబొచ్చింది ,ఆర్నెల్లలో వస్తానంటూ దుబాయి ఫ్లైట్ ఎక్కాడు.ఆర్నెల్లు గడించింది. సెలవు లేదంటా, రావటానికి మరో ఆర్నెల్లు పడుతుందట. అందుకే ఇక్కడే ఉండి చదువు కొనసాగిస్తున్న. వచ్చే ఏడాదికి డిగ్రి పూర్తవుతుంది.” 🔥 Telugu Srungaram (24), Telugu Sex Stories.

“అర్నేల్లెకదా’’.ఇట్టేగడచి పోతుంది.”అన్నాడు కృష్ణ

“ఉమ్..నీకు పెళ్ళి కాలేదు కాబట్టి అలాగే చెప్తావు.పెళ్లయినా వాళ్లకు తెలుస్తుంది ఆ ఎడబాటు బాధేమిటో? నీకూ పెళ్ళయి కొన్నిరోజులు కాపురంచేసి,పెళ్ళానికి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తే తెలిసేది.. ఆబాధేమిటో?”అంది సుభద్ర కృష్ణ కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ.

సుభద్ర అలా నేరుగా పచ్చిగా చెప్పేటప్పటికి కృష్ణ గొంతులో పచ్చి ఎలక్కాయ ఇరుక్కున్నట్లయ్యింది.సుభద్ర తన తోఅన్నయ్యఅనేజంకు లేకుండా అలా అనేసరికి అవాక్కయ్యాడు.నోట మాట రాలేదు. కృష్ణ సుభద్ర అంత సూటిగా మాట్లాడుతుందని ఉహించలేదు.సుభద్ర సూటిగా తన కళ్ళలోకి చూస్తుంటే ఇబ్బందిగా ఫీలయ్యాడు. సామాన్యంగా ఏ చెల్లెలు అన్నకళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ మాట్లాడ దు. సుభద్ర చూపు అన్నను చెల్లి చూసినట్లు లేదు,ఒక ప్రియు ణ్ణి ప్రేయసి తపనగా చూస్తున్నట్లుగా ఉంది ఆమె మనస్సులో ప్రేమో,కోరికో ఉన్నట్లు ఆ చూపులు చెప్తున్నాయి. తన చూపులు పక్కకు తిప్పుకోవాలని అన్పించిన తిప్పలేక పోతున్నాడు .ఆచూపుల్లో ఎదో ఆకర్షణ ఉంది.ఎదో మత్తు,కోరిక ఉన్నాయి.అంతకు ముందు యశోద పెద్దమ్మ పైట జార్చి తనవైపు నవ్వుతూ చూసినప్పటి భావమే ఇప్పుడు సుభద్ర కళ్ళలో కనపడుతున్నది.

కృష్ణ సుభద్ర మనస్సులో ఏముందో అంచనా వేస్తూ,తనుకూడా చెల్లెలు కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి తదేకంగాచూస్తూ దైర్యం చేసి“పెళ్ళి కాకుంటేమీటే..ఆబాధ నాకు తెలుసే .అలవాటు పడ్డ ప్రాణానికి సమయానికి లేక పొతే ప్రాణం గిలగిల లాడిపోతుంది.” కుడికన్నును కొద్దిగా కన్ను కొట్టికొట్టనట్లు కన్ను కలిపి అన్నాడు.

“తెలిస్తే.. చెల్లిని ఒంటరిగా బాధ పడుతున్నానుకదా. ఈ చెల్లి మీద ప్రేముంటే..నీవు తీర్చొచ్చుకదా ఆబాధ,. ఈ చెల్లి మీద ప్రేముంటే”” జంకులేకుండా అన్నకు కన్నుకొట్టుతు అంది. “ఆబాధ” అనే మాటనుమరింత వత్తి పలికుతూ డైరెక్టు అయ్యింది సుభద్ర. ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సంకోచం తొలగి పోయింది,చెల్లి మనస్సులో ఏముందో,తననుండి ఏమీ ఆశిస్తున్నదో కృష్ణకు తెలిసింది.తన మనస్సులోని వాంఛ అన్నయ్యకు అర్థమైందని సుభద్రకు తెలిసింది.సుభద్రకు కావాల్సింది అదే.ఒకరి కళ్ళలోకి ఒకరు ఒక క్షణంతదేకంగా చూసి ఇద్దరు ఒకే సారి పకపకమని నవ్వారు.

“నాముద్దుల చెల్లెలు అంత ముద్దుగా తీర్చమని అడిగితె తీర్చకుండా ఉంటానా? చెల్లెలుఅడిగితే ఏ అన్న కాదంటా డు. తప్పక నీ మనస్సులో కోరికను తీర్చుతాను”అన్నాడు కృష్ణ సంతోషంగా.

“ఇప్పుడేకదా నీ అమనస్సులో మాట చెప్పావు.వీలుకుదరాలి కదా.మీ ఇంట్లో కుదరదు,మా ఇంట్లోనే చేస్తాను” అన్నాడు కృష్ణ. ‘’చేస్తాను’’ అనేపదాన్ని వత్తి పలుకుతూ .

“సరే వీలున్నంత త్వరగా చెయ్యి,నేను ఉండలేక పోతున్నాను”అంది,క్రింది పెదవిని పై పంతనోక్కి,పైటను పక్కుకు తప్పించి సళ్లు బాగా కనపడేలా ఎదురుగా నిల్చొని.

అన్నచెల్లెల్లిద్దరు మాటలతో దాగుడు మూతలు ఆడుచున్నారు. అన్న నన్ను దెంగు అని సుభద్ర నేరుగా అడగ లేదు,కాని ఆభావమొచ్చేటట్లు మాట్లాడుతుంది. కృష్ణ కూడా చెల్లి నీ లేత పూకు దెంగుతానని డైరెక్టుగా అన్లేదు. కాని అఆర్థం వచ్చేలా మాట్లాడుతున్నాడు.ఇద్దరికీ ఈ మాటల దోబూచులాట భలే మజాగా ఉంది.

బయటనుంచి ‘సుభద్ర అంటు ఎవ్వరో కేకేసి పిలవడం తో “”ఆ వస్తున్నా”నంటు అన్నయ్యను దాటుకుంటూ వెళ్తూ, కుడి చేత్తో ప్యాంటు మీదనుంచి అన్న మొడ్డనుపిడికిలిలో పట్టుకుని గట్టిగా పిసికింది.గాలిలో దీపం అలల్లాడినట్లు కృష్ణ కదలి పోయాడు,తాను ఈమాత్రం ఆలస్యం చెయ్యకుండా కుడి చేత్తో చెల్లి సుభద్ర సన్ను గట్టిగా పిసికాడు.”అమ్ మా”అంటు మూలిగి,సిగ్గుపడుతు విడిపించుకుని పరుగులాంటి నడకతో వెళ్ళింది.వేళ్ళున్నచెల్లెలు నడుం ఊపులు చూసి”మ్ షేపుల్లోనేకాదు, దెంగుడు యావలో కుడా అమ్మకు తగ్గ కూతురుఅనుకున్నాడు.

పూజ అయ్యాక వచ్చిన వారంతా టిపిన్లు,టీ తాగేళ్ళారు.అమ్తకున్ముండు రోజే కృష్ణ పిన్ని పద్మ,చెల్లెలు సుజాత ఎదో పనిమీద ముందురోజే పక్కూరు వెళ్ళినందున వాళ్ళు రాలేదు.సుజాత నాన్న వచ్చెళ్ళాడు.మధ్యాహ్నం భోజనాలు యశోద ఇంట్లోనే కావించి, సాయంత్రం వరకు అక్కడే గడిపి పొద్దుకుంకే వేళకు ఇంటికిబయలు దేరారు జయ అండ్ కో. అమ్మ-కూతురు-కొడుకు ల రతికేళి ఇంటి కెళ్ళగానే వెనుకనుండి అమ్మను గట్టిగా వాటేసుకుని “అమ్మ.వారం రోజులుగా నాబుజ్జిగాడు నీ బుజ్జి పూకు కై ఎదురుచూసి చూసి బెంగెట్టుకున్నాడు.అర్జెంటుగా ఒకఆట అడేయ్యాల్సిందే”అన్నాడు మెడపై ముద్దు పెట్టి.

“ఉమ్ నేను కూడా అంతే.క్షణమొక యుగంలా గడిపాను.ఆధ్యాసే లేనిదానికి రెచ్చగొట్టి రుచి చూపించి వారం రోజు లు అడ్రసు లేకుండా పొతే స్థితి ఏమిటిరా?.ఇన్ని రోజులు ఓపిక పట్టావు.కొన్నిగంటలు ఓపిక పట్టు రాత్రికి ఇద్దర మేమి, ముగ్గురం చెమ్మచెక్క ఆడుకుందాం” అంది జయ .వెనక్కి తిరిగి కొడుకును గట్టిగా వాటేసుకుని ముద్దు పెట్టింది రెండు బుగ్గలపై.

ఈలోగా లోపలికొచ్చిన పార్వతి “ఏరా కిట్టిగా..ముందొచ్చిన చెవులకన్న,వెనుకొచ్చిన కొమ్ములు వాడి అన్నట్లు, ముందుగా పూకు నాకించుకున్న అక్క కన్న వెనకొచ్చి పూకు దెంగిచ్చుకున్న అమ్మే ముఖ్యమైందా?”అంది ఆట పట్టిస్తూ.

“అలాంటిదేమిలేదు.ఇద్దరు సమానమే అంటు అక్కను కూడా ఒకచేత్తో దగ్గరకు లాగి ముద్దు పెట్టాడు.ముగ్గురు సోపాలో కూర్చొని బాతాఖాని మొదలెట్టారు.

“ఒరేయ్ తమ్ముడు ,చీకటి పడ్డాక టౌన్ కెళ్ళి మల్లెపూలు,గులాబి మరింకేమైనాపూలుంటే ఓ బుట్టెడు,మరి బెలూన్లు పట్టరా అంది.”పార్వతి

“ఆరరే.ఆ సంగతి మధ్యాహ్నం చెప్పాల్సింది.రాము వెళ్ళాడు,వానికి చెప్తే తెచ్చేవాడు.”అన్నాడు కృష్ణ.

“ఒకపని చెయ్యారా.ఊరంతా టముకేసిచెప్పారా రాత్రికి మా అమ్మ,చెల్లిని దెంగపోతున్నాను,అందుకే బుట్టెడు పూలు తెప్పిస్తున్నానని.రామన్నయ్య బుట్టెడు పూలెందుకురా అంటే ఏమిచేప్తావు నాఎరుపు.”అంది పార్వతి ఎక్కిరిస్తూ.

“ఓ సారి ఆసంగతి తట్టలేదు”అన్నాడు కృష్ణ.

“ఒరే నా పిచ్చి తమ్ముడు,బారు మొడ్డతో ఉరకే పూకులు దెంగడం కాదు,బుర్రతో ఆలోచించడం నేర్చుకో” అంది పార్వతి తమ్ముణ్ణి ఉడికిస్తూ. పారూ చెప్పినట్లే చేసాడు కృష్ణ…..

రాత్రి 9గంటలసమయం….కృష్ణ ఇల్లు

రాత్రి 8.30 కే భోజనాలు ముగించారు.తల్లి కూతురు కలిసి జయ బెడ్రూమును పూలతో,బెలూన్లతో చకచక అలంకరించారు, బెడ్ మీద రంగురంగులుండి, స్వీట్ నైట్ అని ఉన్న బెడ్ షిట్ వేశారు.స్వీట్ డ్రీమ్స్అనిఉన్న పిల్లో కవర్లను తలగడలకుతొడిగారు.మల్లెపూలను,గులాబిరెక్కలను పరుపంతా చల్లారు. మంచం పక్కన స్టూల్ మీద పళ్ళెంలో స్వీట్స్ ఉంచారు.గదంతా సువాస నిండేలా లవెండరు రూముప్రెషనరు స్ప్రే చేసారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా తల్లి ఇతరులతో కలిసి కూతురు శోభనానికి గదిరెడి చేస్తుంది.ఇక్కడ జయకొడుకుతో తన మలిశోభానాన్ని కూతు రుతోజంటగా చేసుకోవటానికి శోభనగది డెకరేట్ చేస్తున్నది.అంతా కలియుగ మాయ.

గదంతా ఒకసారి పరికించి, తృప్తిగా తలాడించి, కృష్ణకు స్నానంచేసి రెడి కమ్మని చెప్పారు. కృష్ణ స్నానంచేసి,గదిలో వాళ్ళుంచిన తెల్ల కొత్తపంచె, చొక్కా వేసుకుని, గుమగుమలాడే అత్తరు వంటికి పట్టించుకుని, హల్లోకి వచ్చాడు. కృష్ణను ఒక్క క్షణం కన్నర్పకుండ చూసిన తల్ల్లి కూతుళ్ళు బొటనవేలు, చూపుడువేలు దగ్గరగా మడచి సూపర్ అన్నట్లు సైగ చేసారు. కృష్ణను అలంకరించిన బెడ్ రూములో కూర్చోమని చెప్పి తల్లి కూతుళ్ళు కట్టుకోవాల్సిన బట్టలు తీసుకుని కృష్ణ బాత్రూములో దూరారు.

బెడ్రూములో కూర్చొని టి.వి చూస్తున్న కృష్ణకు క్షణమొక యుగంగా గడుస్తుంది.”లంజల్లారా స్నానంచేసి తయారై రావటానికి ఎంత సేపే.రండే నామొడ్డ ఆగనంటున్నది. నామొడ్డ పూకువాసన చూసి వారంరోజులైంది.లేటైతే దారిని పోతున్న ఏ అడదాన్నో పట్టుకు దెంగాల్సి ఉంటుంది.”అని మనస్సులో అనుకున్నాడు.ఇంతలో ఎవ్వరో వచ్చిన అలి కిడి అయ్యి గుమ్మంవైపు చూసాడు.

తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు అప్సరసలను తలదన్నే విధంగా అందంగా తయారై, ఒకే ప్లేటును ఇద్దరు పట్టుకుని నించు న్నారు,అందులో ఒకే ఒక పెద్ద పాలగ్లాసుంది. ఇద్దరు పాలమీగడవంటి తెల్లని నల్లంచుచీర,అదేరంగు జాకెట్ కట్టు కుని దేవ కన్యల్లా మెరిసి పోతున్నారు. తలస్నానం చేసి వెంట్రుకలు వెన్నక్కి వదిలి,ఇరువైపులా నుండి సన్నని వెండ్రుకల పాయతో వంతెనలా ముడి వేసారు.తలనిండా మల్లెపూలు తురిమారు.నుదుట మీడియం సైజు ఎర్రటి కుంకుమ బొట్టు. నిజానికి దెంగులాటప్పుడు నుదుట స్టిక్కరుకన్న కుంకుమ సెక్కిగా ఉంటుంది. రతిసమయంలో, చెమటకు బొట్టు, జుట్టు చెదరినపు స్త్రీ ముఖం ఎంతో మనోహరంగా, సెక్సీగా కన్పించి మరింత కామఉద్దిప్తతను కల్గి స్తుంది. ముఖానికి కన్పించి కనపడనట్లు మేకప్ అద్దారు,పెదాలకు లైట్ రోజ్రంగు లిప్ స్టిక్ అద్దారు. 🔥 Telugu Srungaram (24), Telugu Sex Stories.