Skip to content

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 10 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – 10: ‘… పర్లేదులే…ఎవడు కుట్టాడో గానీ…. మంచి టైలర్… ..మెజర్మెంట్స్ పెర్ఫెక్ట్ గా తీసుకొన్నట్లుంది….నీ వంపులకి పూసినట్లు కుట్టాడు….’ అన్నాడు వికాస్… మెజర్మెంట్ రూం పేరెత్తగానే కంగారు తోసుకొచ్చింది… అక్కడ జరిగింది చెప్తే వికాస్ ఎలా… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 10 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 9 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – 9 : …వాడు తన రోకలిబండని పూర్తిగా బయటికి లాగేసి మరోగెంటుకి సిద్ధమౌతూంటే “….ఈసారి నా అరుపుకి పక్కిళ్ళవాళ్ళు పరిగెత్తుకొస్తారేమో భగవంతుడా…” అనుకొని…మంచపు ఊచలు వదిలేసి….నా చేతుల్ని అతడి మెడ చుట్టూ పెనవేసి నా పెదాలప్పగించేశాను….అతడాప్రయత్నం… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 9 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 8 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – 8: …చూస్తే వికాస్….’….రాలేకపోయాను సంధ్యా!…నిద్ర పట్టటం లేదా… ..ఎవరితోనమ్మా ఇంత సేపు దంచుతున్నావ్….మీ బిగ్ బ్రెస్టెడ్ ఫ్రెండ్ వకుళతో అనుకుంటా….’ అని వికాస్ చిలిపి పలకరింపు తోబాటు…. “…యువర్ బాస్ ఈజ్ నాటీ అండ్ డేరింగ్..”.అని… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 8 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 7 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – 7 : ‘…రోజూ ఇలా నలిపితే ఎప్పుడో మెత్తబడుండేవి… క్రితం నెల పార్టీలో రజనీ తివారీ నాకు హిందీ రాదనుకొని అలకామేడం తో ఏమందో తెలుసా…!…లగ్తాహై వహా హాత్ డాల్నేనహీ దేతీ…’ అంది ….’…హఫ్తేమే తీన్… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 7 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 6 | Telugu Boothu Novels

‘…ఛీ…అవేవో నువ్వే చేస్తావు… అందుకే వేసక్టమీ చేయించుకోడానికి తొందర పడి పోతున్నావు…’అన్నాను అతడ్ని గిల్లుతూ…’… ఇటువంటి డర్టీ జోకులేస్తూంటాడు వకూ, అప్పుడప్పుడు!… ‘…ఇప్పుడేవస్తా…’ అంటూ నన్ను మంచం మీద దించి బాత్రూం లో దూరాడే…‘…బాత్రూం లో వికాస్ విజిల్స్ వింటూంటే అతడి… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 6 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 5 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – V: ..ఆడబుద్ధి పోనిచ్చుకున్నావుకాదు…’అన్నాడు వికాస్ నవ్వుతూ… “…నువ్వు మాత్రం తక్కువా? ఆ ఆడాళ్ళని తినేసేట్లు చూడతంలేదూ!…” అన్నా వకుళా!… అని ఆగాను… ” బలే దెప్పుకుంటున్నారే!…ఊ! కానీ!!…” అంది వకుళ…నేను మళ్ళీ మొదలెట్టాను… …సోఫాలోవాడి చూపుల్తో… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 5 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 4 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – IV: …మొదటి నెల పార్టీ లో నాతో డాన్స్ చేయడానికెవరూ రాలేదు…నా అలంకరణ లో…నడకలో మార్పు రాగానే రెండవ పార్టీ నుంచే మొదలైంది జాతర…నేను,వికాస్ డాన్స్ మొదలెట్టిన కాసేపటికే రెండు … మూడు …జంటలు చుట్టూ… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 4 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 3 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – III: అదే టైము కి నేను కూడా వంగడంతో తూలి చేతికందిన దాన్ని ఎడంచేత్తో పట్టుకోబోయాను…అది వాడి ట్రాక్ సూట్ పాంట్ బెల్ట్…. అది ఎలాస్టిక్ కావడంతో నాచేయి దాంట్లోకి జొరబడింది …వాడు అండర్వేర్ వేసుకోలేదులాఉంది….అప్పుడే… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 3 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 2 | Telugu Boothu Novels

Telugu Boothu Novels – 2: ‘…ఇప్పుడావిడ ఈ లోకం లో ఉంటేగా… మధు కి తన కొత్త డ్రెస్ చూపించడం లో బిజీ గా ఉంది…’ అన్నాను వాళ్ల వెనకే వస్తున్న దీపా మేడంనీ, మధుని చూపిస్తూ ‘…ఈయనెప్పుడొచ్చాడూ …’… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 2 | Telugu Boothu Novels

ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 1 | Telugu Boothu Novels

…అతడెవడో…మా గదిలోకి ఎలా వచ్చాడో తెలీదు… చిరునవ్వుతో టీ షర్టు విప్పుకుంటూ ,చూపులతోనే నా బట్టలు వలిచేస్తున్నాడు…వాడి విశాలమైన ఛాతీ మీద దట్టంగా జుత్తు …నీలం జీన్ పాంట్ కూడా విప్పేశాడు..బలమైన అతడి తొడల్నినిండా నిండా దట్టంగా రోమాలు …వాడు నాదగ్గరికి… Read More »ఆకలి చూపులు మీకేనా మాకు లేవా – 1 | Telugu Boothu Novels